Rossz helyen lévő postaládák

A Japán Posta országos felmérést végzett, melynek eredménye igen meglepő: a közúton elhelyezett postaládák 95 százalékát a szükséges engedély nélkül állították fel.

A postaládák kihelyezéséhez A KRESZ-en alapuló úthasználati engedély szükséges. Az országban kb. 185.000 postaláda van, ezeknek egy része (26.616) a közutakon áll. Ennek 95%-a, 25.345 törvénysértő módon. Ebből kb. 4000 közlekedés biztonságát is veszélyezteti. A cég ennek felénél már irányítja az áthelyezést.

Az ok a 2007-es privatizáció lehet, mely után elhanyagolták az engedélyek kérelmét, melyet az illetékes rendőrség állít ki. A privatizáció előttig a rendőrség, az önkormányzat és az állami posta összefogott, ezért nem volt probléma, ám a privatizáció után nem foglalkoztak vele.

9240 esetnél (35%) az önkormányzattól vagy a közterületért felelős más hatóságtól sem kértek egy másik, közterület személyes használatára szóló engedélyt és nem is fizették be ezért az előírt díjat.

A cég elmondta, hogy január végéig az összes kérdéses postaláda számára beadták az engedélyt, a közlekedés biztonságát veszélyeztető postaládák (útban van a gyalogosoknak, a postaláda nyílása az autóútra néz) felét már áthelyezték, a másik felénél folyamatban van.

A Yomiurin itt található a cikk:

UPDATE: A cikk eltűnt, a szókincs megmaradt. Próbáld meg lefordítani japánra a cikket!

 

A legfontosabb szavak:

(郵便)ポスト    (ゆうびん)ポスト                       postaláda

公道      こうどう                                     közút

違法      いほう                                      törvényellenes, törvénysértő

安全      あんぜん                                  biztonság

設置      せっち                                      létesítés, létrehozás

調査      ちょうさ                                     felmérés

判明する     はんめいする                              kiderül, bizonyul

道路交通法    どうろこうつうほう                           útközlekedési törvény

道路使用許可    どうろしようきょか                       úthasználati engedély

許可を受ける    きょかをうける                             engedélyt kap

民営化      みんえいか                               privatizáció

申請      しんせい                                      kérvény, kérelem

手続き      てつづき                                    eljárás, ügyintézés

…を怠る     …を おこたる                                …-t elhanyagol

移設      いせつ                                     áthelyezés

改善する     かいぜんする                             javít, jobbá tesz

…を妨げる    …をさまたげる                                akadályoz, gátol, eltorlaszol

妨害      ぼうがい                                       akadályozás

管轄する     かんかつする                                irányít

更新      こうしん                                       megújítás, update

手続きを行う    てつづきをおこなう                        eljárást folytat, ügyet intéz

自治体     じちたい                                       önkormányzat

未~      み~                                           még nem …

取得      しゅとく                                     megszerzés, megkapás

許可を申請する   きょかをしんせいする                      engedélyért folyamodik, kérelmez

…を塞ぐ     …をふさぐ                                     elrekeszt, útban van

投函口     とうかんぐち                                 postaláda nyílása

失念する     しつねんする                                elfelejt

速やかに     すみやかに                                 gyorsan, azonnal

解消する     かいしょうする                           megszüntet

~上      ~じょう                                  vmi területén (abból a szempontból)

安全上問題                                                                       biztonsági probléma

~にあたる~                                                                       vminek megfelelő /azt jelentő vmi (szám, pozició)

ポストの95%にあたる2万5345本                               a postaládák 95%-nak megfelelő 25345 db

~に基づく(もとづく)~ / ~に基づいて(もとづいて)/に基づき、 …-n alapuló … / …-n alapulva

道路交通法に基づく道路使用許可 /道路法に基づき

~を機に(を き に)                                                           alkalmából

民営化を機に                                                                      a privatizáció “alkalmából”, idején

~ごと                                                                                    (idő)-ként

5年ごとの更新                                                                    5 évenkénti megújítás

~まま                                                                                   úgy, ahogy van

許可を受けないまま                                                              engedély kapása nélkül(i állapotban maradva)

~によると                                                                              … szerint

同社によると                                                                       ugyanez a cég szerint

~について                                                                            -ról/-ről

公道上の2万6616本について                                        a közúton levő 26616 darabról

~場合(ばあい)                                                                 esetében, amikor

ポストを設置する場合                                                          abban az esetbe, ha kihelyezünk egy postaládát / amikor kihelyezünk egy postaládát