Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Nyelvtanulóinknak a  japán Wikipédia “Húsvét” cikkét hoztuk el, nyelvtani magyarázattal és szószedettel.

 

Először is  kezdjük a nyelvtannal: a japán hírekben és szövegekben rengetegszer használják a szenvedő szerkezetet, így itt is. Dióhéjban a következő:

Képzése:

I. csoportban: 1. az igék maszu előtti utolsó magánhangzóját i-ről a-ra cseréljük (ugyanúgy, mint az igék egyszerű tagadó formájánál, a nai-formánál)

                          2. hozzátesszük a “-remaszu” vagy szótáriban “-reru” végződést.

Példa: kakimaszu – kakaremaszu, jomimaszu – jomaremaszu

II. csoportban: az igék maszu-formájáról levágjuk a maszu-t és hozzátesszük a “-raremaszu” vagy szótári formában “-rareru” végződést.

III. csoportban: simaszu – szaremaszu / szareru, kimaszu – koraremaszu/ korareru.

Jelentése: mint a magyar szenvedőnek: “valaki által valami lett csinálva”. Magyarra az általános alannyal is fordíthatjuk: nem “az van mondva”, hanem “azt mondják, hogy”.

Bővebben erről a nyelvtani szerkezetről az N4-es tanfolyam 10.  részében tanulhattok.

A következő nyelvtani érdekesség: az írott hírekben, szövegekben az egyszerű formát használjuk. Kivételt képeznek azok az írások, amiknek van címzettje (levél, felhívás, értesítés). A deszu írott formája a de aru.

És egy utolsó: ilyen szövegekben ott, ahol a te-formát mint kötőalakot használnánk, gyakran a maszu forma szerepel (maszu nélkül).

復活祭(ふっかつさい)はキリスト教典礼暦における最も重要な祝日で、十字架にかけられて死んだイエス・キリストが三日目に復活したことを記念する。「復活主日」、あるいは英語で「イースター(en:Easter」とも言われる。正教会では「イースター」よりも「パスハ」の呼称の方が好まれる。

復活祭は基本的に「春分の日の後の最初の満月の次の日曜日」に祝われるため、年によって日付が変わる移動祝日である。2011年の復活祭は西方教会東方教会も同日であり4月24日であるが、年によっては東西教会で復活祭を祝う日は異なる事も多い。

 イースター・エッグ

復活祭に殻に鮮やかな彩色を施したり、美しい包装をしたゆで卵を出す習慣である。国や地域によっては、復活祭の際に庭や室内のあちこちに隠して子供たちに探させるといった遊びもおこなわれる。近年では卵だけでなく、卵をかたどったチョコレートも広く用いられている。

 

復活祭 ふっかつさい Húsvét, “Feltámadás ünnepe”
キリスト教 キリストきょう keresztény vallás
典礼暦 てんれいれき liturgia
における -ban
最も もっとも leg…
重要な じゅうような fontos
祝日 しゅくじつ ünnepnap
十字架 じゅうじか kereszt
かける akaszt, lógat, itt: feszít
死ぬ しぬ meghal
イエスキリスト Jézus Krisztus
三日目 みっかめ harmadik nap
復活する ふっかつする feltámad
記念する きんえんする megemlékezik
主日 しゅじつ “fő nap”
言う いう mond, nevez
正教会 せいきょうかい keleti ortodox egyház
より -nál, -nél
呼称 こしょう elnevezés, név
好む このむ kedvel, szeret
基本的に きほんてきに alapvetően
春分の日 しゅんぶんのひ

tavaszi napéjegyenlőség napja, 

tavaszi napéjforduló

あと után
最初 さいしょ legelső
満月 まんげつ telihold, holdtölte
つぎ következő
日曜日 にちようび vasárnap
祝う いわう ünnepel
ため miatt, ezért
とし év
によって -től függően
日付 ひづけ dátum
変わる かわる változik
移動祝日 いどうしゅくじつ “mozgó ünnep”
西方教会 せいほうきょうかい nyugati keresztény egyház
東方教会 とうほうきょうかい keleti (görögkat.) keresztény egyház
同日 どうじつ ugyanaz a nap
東西教会 とうざいきょうかい keleti és nyugati keresztény egyház
異なる ことなる különbözik
ことも多い こともおおい gyakori, hogy …
イースターエッグ húsvéti tojás
から héj
鮮やかな あざやかな élénk, ragyogó
彩色 さいしき festés
施す ほどこす alkalmaz, applikál
美しい うつくしい gyönyörű
包装 ほうそう csomagolás
ゆで卵 ゆでたまご főtt tojás
習慣 しゅうかん szokás
くに ország
地域 ちいき vidék
…の際 …のさい -kor, idején
にわ kert
室内 しつない bent, házon belül
あちこち itt-ott
隠す かくす elrejt, eldug
子供 こども gyerek
探させる さがさせる megkerestet
遊び あそび játék
近年 きんねん mostanában, az elmúlt években
だけでなく nem csak, hanem
かたどる formáz, mintáz
広く ひろく széleskörűen
用いる もちいる használ