Katakana- Nevek japánul II.

Alapvetően a magyar neveket kiejtés alapján írjuk át japán nyelvre, ekkor a katakanát használjuk (ami az a hangjelölő szótagírás, amit a külföldi eredető szavaknál alkalmaznak a japánok). Persze kitalálhatsz magadnak egy japán nevet, mondjuk úgy, hogy a neved eredeti jelentését lefordítod japánra vagy a nevedhez hasonló alakú japán szót használsz (a japános élménybeszámolóiról ismert sabolc neve is így tett, és most már a japán jogsijában is Szaburó van:)).

Ha most még nem szeretnéd megtanulni a katakanát, de a nevedre kíváncsi vagy, pont jó helyen jársz! Kigyűjtöttünk sok-sok női és férfi keresztnevet, ha szerencséd van, megtalálhatod a sajátod! 🙂

 

(Ha nem találod, olvasd el a Katakana I. című cikket és saját magad is össze fogod tudni rakni, vagy kérdezz meg minket a fórumon! :))

A katakana I. című cikket is frissítettük, magyarázatokkal láttuk el, így ha korábban olvastad, érdemes visszatérni rá!

 

Női nevek:

Anna (A-n-na): アンナ

Anikó (A-ni-kó): アニコー

Anita (a-ni-ta): アニタ

Alma (A-ru-ma): アルマ

Bea (Be-a): ベア

Boglárka (Bo-gu-rá-ru-ra): ボグラールカ                             

     Bogi (Bo-gi): ボギ

Borbála (Bo-ru-bá-ra): ボルバ・ラ                                     

     Bori (Bo-ri): ボリ

Boróka (Bo-ró-ka): ボローカ

Cecília (Ce-cí-ri-a): セツィーリア                                           

     Cili (Ci-ri): ツィリ

Csenge (Cse-n-ge): チェンゲ

Dóra (Dó-ra): ドーラ                                                   

     Dóri (Dó-ri): ドーリ

Edit (E-di-tto): エディット

Eszter (E-szu-te-ru): エステル                                  

     Eszti (E-szu-ti): エスティ

Enikő (E-ni-ké vagy E-ni-kó): エニケー エニコー

Fanni (Fa-n-ni): ファンニ

Gabriella (Ga-bu-ri-e-rra): ガブリエッラ                              

   Gabi (Ga-bi): ガビ

Helga (He-ru-ga): ヘルガ

Ilona (I-ro-na): イロナ                                                

     Ili (I-ri): イリ

Ingrid (I-n-gu-ri-ddo): イングリッド

Janka (Ja-n-ka): ヤンカ

Judit (Ju-di-tto): ユディット                                                

    Juci (Ju-ci): ユツィ

Katalin (Ka-ta-ri-n): カタリン                                            

     Kati (Ka-ti): カティ

Kinga (Ki-n-ga): キンガ

Lea (Re-a): レア

Lili (Ri-ri): リリ

Mária (Má-ri-a): マーリア                                                  

     Mari (Ma-ri): マリ

Nóra (Nó-ra): ノーラ                                           

     Nóri (Nó-ri): ノーリ

Olga (O-ru-ga): オルガ

Réka (Ré-ka): レーカ

Rózsa (Ró-dzsa): ロージャ                                              

     Rózsi (Ró-dzsi): ロージ

Sára (sá-ra): シャーラ                                             

     Sári (Sá-ri): シャーリ

Sarolta (Sa-ro-ru-ta): シャロルタ

Szimóna (Szi-mó-na): スィモーナ

Virág (Vi-rá-gu): ヴィラーグ

Zsófia (Dzsó-fi-a): ジョーフィア                                   

     Zsófi (Dzsó-fi): ジョーフィ

Zsuzsa (Dzsu-dzsa): ジュジャ


Férfinevek:

Ábel (Á-be-ru): アーベル

Aladár (A-ra-dá-ru): アラダール

András (A-n-do-rá-su): アンドラーシュ                             

      Bandi (Ba-n-di): バンディ

Attila (A-ti-rra): アティッラ

Béla (Bé-ra): ベーラ

Bence (Be-n-ce): ベンツェ

Béni (Bé-ni): ベーニ

Csaba (Csa-ba): チャバ

Csongor (Cso-n-go-ru): チョンゴル

Dávid (Dá-vi-ddo): ダーヴィッド

Dániel (Dá-ni-e-ru): ダーニエル                                       

    Dani (Da-ni): ダニ

Ernő (E-ru-né vagy E-ru-nó): エルネー エルノー

Elemér (E-re-mé-ru): エレメール

Farkas (Fa-ru-ka-su): ファルカシュ

Gábor (Gá-bo-ru): ガーボル                                       

      Gabi (Ga-bi): ガビ

Gedeon (Ge-de-o-n): ゲデオン

Gergely (Ge-ru-ge-i vagy Ge-ru-ge-ju): ゲルゲイ ゲルゲユ  

      Gergő (Ge-ru-gó): ゲルゴー

Géza (Gé-za): ゲーザ

Hugó (Fu-gó): フゴー

István (I-su-to-vá-n): イシュトヴァーン                                      

     Pisti (Pi-su-ti): ピシュティ

Imre (I-mu-re): イムレ

János (Já-no-su): ヤーノシュ                                             

     Jancsi (Ja-n-csi): ヤンチ

József (Jó-dzse-fu): ヨージェフ                                     

Józsi (Jó-dzsi): ヨージ

Károly (Ká-ro-i vagy Ká-ro-ju): カーロイ カーロユ                 

     Karcsi (Ka-ru-csi): カルチ

Kelemen (Ke-re-me-n): ケレメン

László (Rá-szu-ró): ラースロー

Leó (Re-ó): レオー

Márk (má-ru-ku): マールク

Máté (Má-té): マーテー

Mihály (Mi-há-i vagy Mi-há-ju): ミハーイ ミハーユ                    

      Misi (Mi-si): ミシ

Norbert (No-ru-be-ru-to): ノルベルト                                

      Norbi (No-ru-bi): ノルビ

Ottó (O-ttó): オットー

Olivér (O-ri-vé-ru): オリヴェール

Pál (pá-ru): パール

Péter (Pé-te-ru):  ペーテル                                                           

    Peti (Pe-ti): ペティ

Sándor (Sá-n-do-ru): シャーンドル                                     

Sanyi (Sa-n(y)i): シャニ

Szilárd (szi-rá-ru-do): スィラールド

Tamás (Ta-má-su): タマーシュ

Zsolt (Dzs-ru-to): ジョルト