Fukuda Jaszuo hírlevele – Bemutatkozott a Kibó űrmodul

Teljes erővel folynak a tárgyalások a szakszervezetekkel az idei béremelésekről. Tegnap számos nagyvállalat adta meg a választ a munkások felvetéseire úgy, hogy beleegyeztek a béremelésbe.

Az elmúlt évre visszatekintve láthatjuk, hogy növekedett a gazdasági bizonytalanság, a lassuló USA-gazdaság és a száz dolláros határt elérő nyersolaj miatt. Ennek ellenére a japán vállalatok tisztán kifejezték szándékukat arra, hoy a tavaly ígért mértékben emeljék a béreket, némelyik egyenesen változtatás nélkül elfogadta a szakszervezetek követeléseit.

Ezeket a lépéseket úgy hiszem, az tette lehetővé, hogy a vállalati vezetők felismerték: itt az idő megosztani a reformok gyümölcseit az emberekkel. A béreket emelni kell, hogy tovább bővülhessen a gazdaság.

A kormányzat is kiveszi a részét a lépésekből a gazdaság bizonytalan tényezőinél és támogatja a vállalatok hosszútávú erőfeszítéseit.

A kis- és középvállalkozások számára, melyek közül számos nem tudta kihasználni a növekvő gazdaság nyújtotta lehetőségeket és komoly gondokkal küzd, a kormányzat olyan intézkedéseket hoz, amely a lehető leghamarabb kiterjeszti növekedési potenciáljukat. Elsősorban a vállalati alapok megerősítését, a foglalkoztatás bővítését és a kis régiók fejlesztését támogatjuk.

A foglalkoztatás nem csupán bérkérdés. A legújabb statisztikák szerint az összes dolgozó 30%-a csupán "szabadúszó" (rendes munkára vágyó, jelenleg részmunkaidőben dolgozó), akinek nincs igazi munkahelye.

A vállalatok még a buborékgazdaság összeomlása utáni időkben is próbálták szinten tartani a foglalkoztatottságot, ezért egy időben kénytelenek voltak nem állandó munkaerőre támaszkodni.

Úgy érzem, fel kell szólítanom a vállalatok vezetőit, hogy tegyenek még komolyabb erőfeszítést azokért az alkalmazottakért, akik a bizonytalan munkakörülmények között keményen dolgoztak.

A biztos munkahely megnövekedett fogyasztással jár, amely a gazdaság növekedését segíti. Az üzletek és a háztartások kölcsönösen függenek egymástól.  Meggyőződésem, hogy az üzleti szektorban mindenki számára világos: szükség van a hagyományos munkavállalás lehetőségeinek bővítésére. A kormányzat is mielőbb lépéseket tesz annak érdekében, hogy támogassa a rendes munkaviszonyban állók számának bővítésére tett erőfeszítéseket.

Tegnapelőtt sikeresen felszállt az Endeavour űrrepülő, Doi Takao úrral a fedélzetén.

Doi űr elsődleges feladata az lesz, hogy összeszerelje a Kibó (japánul "remény") laboratórium-modult, amelyet a tizenöt nemzet – köztük Japán – közös munkájával elkészülő Nemzetközi Űrállomáshoz csatolnak.

"Megteremtjük japán otthonunkat a világűrben."

A kilövés előtt ezt a gondolatot osztotta meg velünk Doi úr. Most tesszük meg az első lépést azon az úton, amely a "japán otthon a világűrben"-hez vezet. Szívből jövő kívánságom, hogy Doi úr sikeresen elvégezze feladatát.

2008. március 13.