Aszó Taró hírlevele – “Az összes új felnőttnek”

Nemrég ünnepeltük a felnőtté válás napját. Szeretném kifejezni szívből jövő jókívánságaim annak az 1,33 millió embernek, akik idén váltak nagykorúvá.

Ezek a fiatal felnőttek döntik el az ország jövőjét. Erős hittel a jövő fényességében minden tőlem telhetőt megteszek, hogy segítsem erőfeszítéseiket.

"Új korszak a japán-koreai kapcsolatokban"

Az ünnepek alatt meglátogattam a Dél-Koreai Köztársaságot és találkoztam Li Mjung-bak elnökkel. Li elnök és én korábban már öt alkalommal találkoztunk az alatt a rövid négy hónap alatt, mióta szeptemberben megbíztak a miniszterelnöki teendőkkel. Még soha nem találkozott a két állam vezetése ilyen gyakran a történelem során és még soha nem volt ilyen mély az együttműködés közöttünk számos területen.

Korea fontos szomszéd, amely ugyanazokat az alapvető értékeket vallja a szabadságról, demokráciáról és alapvető emberi jogokról, mint Japán. A felmérések szerint a japán emberek hatvan százaléka kedveli Koreát. Az, hogy ez az arány folyamatosan javul, bizonyítja, hogy a két ország "közeli és bizalmas" viszonyt ápol, a számos vitás kérdés ellenére.

Létrehoztunk egy szilárd alapokon nyugvó "ingázó diplomáciát".

Mielőtt Li elnökkel találkoztam, meglátogattam egy japán-koreai tábor résztvevőit. A két országból ötven-ötven diák dolgozott tíz fős, vegyes összetételű csoportokban. A japán és koreai tanulók valódi piackutatási adatokra alapozott üzleti terveket dolgoztak ki.

Az ilyen élmény értékes eredményt hoz nem csak a résztvevők, de Japán és Dél-Korea számára is.

Ami a kormány feladatait illeti, további lépéseket teszünk, hogy népszerűsírsük a diákcserét, azokét a tanulókét, akik később a két ország jövőjét alakítják. A lépések közt szerepel a Munkás Szünidő Program kvótáinak megemelése, melynek hála az eddigi 3600 helyett 7200 diák vállalhat nyári munkát a másik országban.

A japán üzleti élet vezetői – köztük a kis- és közepes méretű vállalkozások képviselőivel -, akik elkísértek erre a tárgyalásra véleményt cseréltek a koreai üzleti közösséggel. Meggyőződésem, hogy a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése rendkívül fontos, és nem csak kormányzati szinten, hanem a fiatalok és az ipari szektor képviselői között is.

Nem csak kétoldalú kapcsolatokra szorítkozunk: egy új korszak következik a koreai-japán kapcsolatokban, amelyben a két ország a nemzetközi közösség két tagjaként működik együtt. Li és én egyetértettünk abban, hogy munkacsoportok segítségével konzultálunk bizonyos országok, köztük Afganisztán fejlesztéséről. Ugyancsak közösen kell megoldanunk Észak-Korea ügyét és a pénzügyi válságot.

Az ázsiai régióval szemben elvárás, hogy a válság idején ez a térség legyen a növekedés központja. A globális gazdaság számára is alapvető fontosságú, hogy az olyan vezető országok, mint Japán és Dél-Korea megerősítsék jövőorientált együttműködésüket és támogassák az ázsiai régió növekedését.

"Gazdasági ellenlépések: közeledik a háromlépcsős rakéta"

A 2008-as pénzügyi esztendő második pótköltségvetését elfogadta a képviselőház. Ez az új költségvetés többek között további 21 billió jent fordít a vállalkozások cash-flow problémáinak enyhítésére; ezer jenre csökken az autópálya díja szombaton és vasárnap; támogatást nyújt a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók rendes státuszba vételére és ingyenes gondozást biztosít a kismamák számára.

Ez a költségvetés az emberek mindennapi életét védi és új életet lehel a japán gazdaságba. Ez a rakéta második fokozata. Az első a tavaly elfogadott költségvetés-módosítás volt. Remélem, hogy a felső házi képviselők gyorsan egyezségre jutnak, mivel tisztában vannak a törvény fontosságával.

Hamarosan előterjesztem a 2009-es költségvetést, a rakéta harmadik fokozatát a Diétán. A nemrég megválasztott amerikai elnök, Obama is drasztikus lépéseket sürgetett. Mindent megteszek azért, hogy Japán legyen az első ország a világon, amely kijut a válságból.

2009. január 15.