Adatkezelési tájékoztató

A 2018. május 25-én életbe lépő GDPR adatvédelmi rendeletnek megfelelően adatvédelmi tájékoztatónkat olvasod.

Röviden miről lesz szó benne:

  • milyen adataidat kezeljük
  • milyen jogalapon
  • milyen célból kezeljük
  • mennyi ideig tároljuk
  • hol / hogyan tároljuk
  • kinek adjuk át (a postának!)
  • hol / hogyan tudsz információt kérni adataidról (hozzáférési jog)
  • hol / hogyan tudod kérni adataid módosítását / törlését / kezelésének korlátozását (helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozáshoz való jog, adathordozhatósági jog)

Az adatok tulajdonosa, a Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, kérelmezheti adatai hordozhatóságát, és tiltakozhat az ilyen személyes adatai kezelése ellen.

További információért GDPR jogaidról olvasd el a GDPR 13-19. cikkelyeit!

————————————————–

Az adatkezelő neve, elérhetősége: Kimochi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 4-6.,

Adószám: 22742287-1-41,

(a továbbiakban: szolgáltató/Szolgáltató, adatkezelő/Adatkezelő.)

 

Érintett weboldalak/honlapok:

www.szaku.hu

www.kimochi.hu

www.shop.kimochi.hu

Az érintettek köre: a fent felsorolt honlapokon regisztrált minden új felhasználó, aki a regisztrációkor elfogadta és hozzájárulását adta adatai kezeléséhez.

Honlapjainkon sütiket (cookie) használunk a kényelmesebb böngészés érdekében. Az érintettek köre a sütik esetében mindenki, aki a honlapra látogat.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái:

  • regisztrációs és kapcsolati adatok:

felhasználói név, email-cím

Honlapjaink sütijei (cookie) random módon generált, anonim egyedi azonosítót hoznak létre a honlapra látogatókról. Ez a Felhasználó azonosítására nem alkalmas. A honlap megjegyzi:

  • a Felhasználó melyik oldalt, melyik bejegyzést nézte meg, elindított-e videót, mire keresett rá az oldalon belül, külső linkre kattintást, hivatkozást és az országot.

 

Az adatgyűjtés jogalapja:

honlapon történő regisztráció és hírlevél-feliratkozás esetén hozzájárulás.

sütik esetében: A sütik elfogadása (hozzájárulás). Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján.

Az adatgyűjtés célja:

sütik (cookie-k) használata a honlapok és a szolgáltatások jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében, illetve statisztikák készítéséhez.

elektronikus hírlevél küldése

 

Az adatkezelés időtartama:

Regisztráció törlésekor azonnal.

Hozzájárulás visszavonásáig.

A hírlevélről való leiratkozás módja: “leiratkozom” gombra kattintás a hírlevélben.