A gyerekek egyre kevésbé gondolkodnak logikusan

Az általános iskolás korú japán gyerekek képességeinek vizsgálata során kiderült, hogy a legnagyobb gondot az olvasottak logikus értelmezése, egyes matematikai problémák megoldása és némelyik kandzsi (írásjel) felismerése okozta.

A felmérés azokra a területekre próbált rávilágítani, amelyek a kevésbé feszített tanrendű iskolában keletkezhetnek.

37000 10-17 éves gyerek képességeit mérték fel többek között japán nyelvből és matematikából.

A diákok a korábban tanult írásjegyek (pl. szanszó – oxigén, kenpó – alkotmány) 60-80%-át ismerték fel a legtöbb iskolában. A legjobban azok a jelek mentek, melyekkel naponta találkoztak az iskolában. Azokat viszont, melyekkel a mindennapi élet során nem találkoztak már ritkábban ismerték fel. A kjosu (kézfelemelés) kandzsiját például mindössze 17%-uk találta el.

Azt is vizsgálták, hogy egy adott hosszúságú esszében mennyire képesek bekezdésekbe szedni a gondolataikat és érvelésük mennyire alkot összefüggő egészet. Matekban a legkevésbé a trapéz területének kiszámítása ment.

A hatodikas diákok 58 százaléka válaszolta meg helyesen azt a kérdést, hogy mennyi három plusz kétszer négy – az eredmény azt sugallja, hogy a tanulók nagy hányada nem is érti a problémát.

A felmérés eredményeit iskolára lebontva visszaküldik az oktatási intézményeknek, hogy segítsenek nekik az oktatás gyenge pontjainak felszámolásában.

Yomiuri